kreslený humor / animovaný film / reklama
Reklama Animované spoty
Animovaná televízna reklama Nasivin (Merck) 1993-95 slovenská, česká, ruská, maďarská, rumunská mutácia, kompletná realizácia pre agentúru Burian und Wallner
Prvá stavebná sporiteľňa 1994 animované spoty, bilboardy, printové médiá, v spolupráci s IQ Design studio
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Reklama Animované spoty
Animovaná televízna reklama Nasivin (Merck) 1993-95 slovenská, česká, ruská, maďarská, rumunská mutácia, kompletná realizácia pre agentúru Burian und Wallner
Prvá stavebná sporiteľňa 1994 animované spoty, bilboardy, printové médiá, v spolupráci s IQ Design studio
Kreslený humor / animovaný film / reklama