kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné
Detská Univerzita Komenského 2002-2010, 8 ročníkov, ilustácie, layout
Založené 1992
Založené 1992
Detská Univerzita Komenského 2002-2010, 8 ročníkov, ilustácie, layout
Kreslený humor / animovaný film / reklama