Založené 1992
Ivan Popovič ivan@mystudio.sk
MY STUDIO nadviazalo na predchádzajúcu rozsiahlu umeleckú činnosť Ivana Popoviča (v slobodnom povolaní od roku 1965) v oblasti animovaného filmu, plagátu, ilustrácie, kresleného humoru, grafického dizajnu a reklamy. Spolumajiteľmi štúdia sú Dávid a Ivan Popovič.
Dávid Popovič david@mystudio.sk
© MY STUDIO 2020
kreslený humor / animovaný film / reklama
Založené 1992
Ivan Popovič ivan@mystudio.sk
MY STUDIO nadviazalo na predchádzajúcu rozsiahlu umeleckú činnosť Ivana Popoviča (v slobodnom povolaní od roku 1965) v oblasti animovaného filmu, plagátu, ilustrácie, kresleného humoru, grafického dizajnu a reklamy. Spolumajiteľmi štúdia sú Dávid a Ivan Popovič.
Dávid Popovič david@mystudio.sk
© MY STUDIO 2020
Kreslený humor / animovaný film / reklama